Denkdag

Op 22-02 is het denkdag! Op 18-02 vierden we dit samen met de M-Welpen en de M-Scouts. Sommige tradities zijn er om in ere te houden. Na eerst gezamenlijk Jantje beton te hebben gelopen gingen we verder met het traditionele pannenkoeken eten en liedjes zingen bij het kampvuur! Het was weer een gezellige dag!

Ik ben een Welp of Scout, jij bent een Welp of Scout over de hele wereld zijn Welpen en Scouts vandaag dachten wij aan elkaar!

Your comment